آپارتمان مسکونی هوشمند

آپارتمان مسکونی آقای متقی

تهران, سعادت آباد

مجری پروژه: خانه هوشمند فرتاک