پروژه آپارتمان هوشمند مهندس صادقی

محدوده: تهران,دیباجی

مجری پروژه: خانه هوشمند فرتاک