قالب وردپرس

 

سناریو ها در ساختمان هوشمند به اجرای تعدادی کنترل های خاص برای زمان های دلخواه گفته میشود که برخی از آن ها حالت مشخصی دارند مانند سناریو خروج که کلیه سیستم های صوتی را خاموش کرده و سیستم امنیت را فعال میکند و برخی از سناریو ها برای حالت های نور و صدا میباشد که بنا به درخواست کاربر بی نهایت حالت مختلف قابل برنامه ریزی است.

در این فیلم چند مورد از ساده ترین ها سناریو نمایش داده شده است.