پروژه ویلا تریبلکس هوشمند

محدوده: تهران, سوهانک

مجری پروژه: خانه هوشمند فرتاک