پروژه مجتمع آپارتمانی هوشمند

محدوده: تهران, پاسداران

مجری پروژه: خانه هوشمند فرتاک