قالب وردپرس

درمان هوشمند بیماران:

یکی از حوزه های مهمی که تحت تاثیر فناوری های دیجیتالی پیشرفت بسیاری داشته است ، حوزه سلامت و درمان است. استفاده از سیستم های مبتنی بر ابزارهای دیجیتال و سیستم هایی به عنوان سیستم های هوشمند، نقش موثری در تشخیص و درمان بیماری های مختلف داشته است.

در مراقبت بیماری ها با تشخیص به موقع حملات قلبی, حملات صرعی, هشدار به مراقب های بیماران در هنگام وجود علائم خطرناک امکان عملکرد به موقع را به پزشکان و پرستاران خواهد داد.

در درمان بیماری ها با یادآوری کردن زمان مصرف دارو با توجه به علائم بیماری و زمان مصرف, کنترل علائم حیاتی مانند فشار خون و ضربان قلب در زمانبندی های مشخص به کمک بیماران می آید.

با مختصر معرفی کمک های که وسایل هوشمند به بیماران میکنند  به مزایای بیمارستان هوشمند G4 میپردازیم که کادر درمانی و بیماران را از بسیاری مشکلات ارتباطی و تاسیساتی راحت میکند.

در بسیاری از کشور ها بیمارستان های هوشمند به بیماران و کادر درمانی کمک میکنند.

در ادامه بخشی از مزایای بیمارستان هوشمند بیان شده اند:

 • افزایش کیفیت ارائه خدمات به بیماران

 • راحتی ارتباط بیماران با پرستاران به هنگام نیاز به آن ها

 •  ارتقاء سطح کیفی بیمارستان

 • کاهش مدت انتظار و نظم دهی به معاینه ها

 • ذخیره ی اطلاعات بیماران به صورت آنلاین و قابل دسترسی راحت برای پرستاران و پزشکان

 • کاهش هزینه ی نگهداری ابزار ها و وسایل الکتریکی 

 • کاهش هزینه های خدماتی به دلیل الکترونیکی شدن آن ها

 • نمایش اتاق ها و ابزار های در دسترس بیمارستان و افزایش بازدهی

 • مدیریت منابع انسانی بیمارستان

 •  افزایش سطح ایمنی با سیستم های امنیتی بیمارستان

 •  کاهش مصرف انرژی

 • کاهش خطا های انسانی

 • افزایش آگاهی افراد و پرسنل بیمارستان