Touch Switch 4TB
اکتبر 13, 2018
8TB
آگوست 31, 2019
نمایش همه

کتاب جامع هوشمندسازی ساختمان

$


کتاب جامع هوشمندسازی ساختمان برپایه پروتکل S_BUS

توضیحات

این کتاب شامل آموزش های پایه ای برای یادگیری ساده هوشمندسازی ساختمان است برای مهندسانی که میخواهند در این زمینه نیز فعالیت داشته باشند.

همچنین برای کسانی که هم اکنون نیز هوشمندسازی ساختمان را انجام میدهند به عنوان مرجع و رفع اشکال قابل استفاده است.

این کتاب گردآوری شده از نکات مهم و اجرایی هوشمندسازی توسط مهندس هومن فرزین راد